BIEŻĄCE PRACE PORZĄDKOWE I REMONTOWE

Oprowadzający turystów w muzeum: kustosz i przewodnik muzealny, w tzw."czasie wolnym" doglądają gospodarstwa. Sprzatają, dbają o zieleń oraz wykonują potrzebne prace remontowe. W 2018 roku przywieziono żerdzie na część nowego ogrodzenia.


LATA 2012-2013

W roku 2012 ekipa z Klubu Górskiego "Szarotka" z Wągrowca pod kierunkiem Kol. Tomasza Bieguna wykonała zadaszenie nad wejściem do części gospodarczej Ośrodka wraz z uzupełnieniem dachu. Umożliwiło to przebywanie osób dyżurujących na zewnątrz obiektu podczas niewielkich opadów deszczu. Dokonano również przełożenia rynien spustowych. Kol. Jacek Gołębiowski z Warszawy dokonał inwentaryzacji sieci elektrycznej i wykonał jej schemat dla zaplanowanej na rok następny wymiany.
W roku 2013 ten sam zespół uzupełnił zadaszenie wykonane w roku poprzednim poprzez dodanie podsufitki. Ponadto wymieniono instalację elektryczną w znacznej części pomieszczeń Ośrodka zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.


ROK 2010

W dniach 9 – 16 maja br. w Ośrodku Muzealnym „Zielony domek” w Ustrzykach Górnych przebywała grupa członków Oddziału PTTK i Klubu Górskiego „Szarotka” z Wągrowca a zarazem Wielkopolskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej. Jak co roku wykonywali oni w Ośrodku szereg prac remontowo – modernizacyjnych. Po pierwsze zrealizowano, istniejący od kilku lat, projekt budowy daszku nad wejściem do muzeum zabezpieczającego eksponaty znajdujące się w jego pobliżu przed zamoczeniem. Niebagatelnym jest też komfort turystów upuszczających Ośrodek przy opadach deszczu. Z opadami wiąże się też drugi fragment wykonanych prac a mianowicie wymiana przerdzewiałych rynien. Oprócz dotychczas istniejących odcinków, zamontowano rynny na magazynku i sąsiadującej z nim ścianie odprowadzając wody opadowe poza teren Ośrodka. Oprócz wyżej wymienionych przeprowadzono szereg prac porządkowych jak: usuniecie chwastów, mycie okien, podłóg itp. oraz drobne naprawy elektryczne.
Materiały do w.w. prac zostały zakupione ze środków COTG (rynny) oraz przekazane przez Pana Tomasza Bieguna, kierującego wymienionymi wyżej pracami.

Kierownictwo Ośrodka składa koleżankom i kolegom z Wągrowca serdeczne podziękowania za włożony trud.


nowe rynny - widok z różnych stronnowość
zadaszenie przy wejściu do muzeumekipa wykonująca prace remontowe
z prawej Tomasz BiegunROK 2009

W 2009 roku członkowie Oddziału PTTK w Wągrowcu i Wielkopolskiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej PTTK wykonali szereg prac remontowo – modernizacyjnych zarówno w budynku Ośrodka Muzealnego jak i w jego otoczeniu.

W maju ekipa w składzie: Adam Herman, Wojciech Herman, Roman Kozłowski, Henryk Pawlisz i Józef Robakowski pod kierownictwem mistrza Tomasza Bieguna zrealizowała następujące prace: przemurowano ponaddachową część komina, odrdzewiono i pomalowano farbą antykorozyjną blaszany dach Ośrodka, zmieniono odprowadzenie rynny spustowej, wybetonowano podest przy drzwiach wejściowych, częściowo wymieniono przewody i osprzęt elektryczny. Dokonano ponadto okresowego przeglądu instalacji elektrycznej.

W lipcu i sierpniu osoby przebywające w Ośrodku malowały farbą konserwującą drewniane ogrodzenie Ośrodka. Byli to: Przewodnik Muzealny Jacek Gołębiowski, Piotr Stankiewicz i Paweł Andrzejewski. Większość pracy wykonał jednak Przewodnik Muzealny Feliks (Marek) Królikowski. On również oczyścił i zakonserwował daszek nad mapą Bieszczadów umieszczoną w pobliżu Ośrodka. Ponadto zabezpieczył mapę przed przedostawaniem się do niej wody deszczowej. Farba konserwująca została zakupiona z darów przekazanych przez osoby odwiedzające Ośrodek.

Na 2010 rok zaplanowano wymianę rynien i budowę daszka nad wejściem do Ośrodka.

Henio Pawlisz
rozpoczyna malowanie dachu
Tomek Biegun (przy kominie)
i Józek Robakowski (na dachu)
Tomek Biegun i Wojtek Herman
przygotowują zaprawę
Komin już wymurowany
Tomek Biegun i Józek Robakowski na dachu
Ekipa powoli kończy pracę
Tomek Biegun
i Henio Pawlisz (w kapeluszu)
Feliks Królikowski
maluje daszek nad mapa Bieszczadów
Feliks Królikowski
przy malowaniu ogrodzenia
"Artysta-malarz"
zbliża się do końca swojego dzieła

Wygląd ośrodka po remoncie w 2009 roku
zamknij